BAR, CENTRALNA ZONA

Centralna gradska zona, Bar, CrnaGora, 2008.

Koautor

arh. Dušan Arsenović

Nagrade

Međunarodni pozivni konkurs, III nagrada.