ČUKARIČKA PADINA

Kondominium Čukarička padina, Beograd, 1991. – 1992., izvedeno 2000. – 2001.

Koautori

arh.Svetislav Martinović,
arh. Nebojša Minjević,
arh. Duško Filipovski

Anonimni pozivni konkurs, I nagrada