KNEZ MIHAJLOVA

Poslovna zgrada Genex, Beograd, 1991.

Koautor

arh.Svetislav Martinović

Nagrade

Anonimni konkurs, II nagrada