KONDOMINIUM ČUKARICA

Kondominium Čukarička padina,

Beograd, 1991.    

Koautori

arh. Svetislav Martinović,
arh. Nebojša Minjević,
arh. Duško Filipovski

Pozivni anonimni konkurs