MASHA – VILA C

Rezidencijalno naselje Masha, Bar,

Crna Gora, 2008.

Koautor

arh. Dušan Arsenović