SOKO ŠTARK

 

Poslovni objekat Soko Štark, Beograd, 1992. 

Koautor

arh. Svetislav Martinović